What'SuB

Peki o karga ne anlama geliyor? Dünyanın en zeki hayvanları arasında kabul edilen kargalar, Türkiye’de de ayrı bir öneme sahiptir. Karaköy’de hala zaman zaman birkaç tanesine rastlamak mümkün olsa da, efsaneler bazı kargaların Sultan II. Mahmud’un zamanından (1789-1839) beri özellikle Topkapı dolaylarında yaşadığını iddia eder. Bu durum en yaşlı karganın iki yüz yaşın üstünde olduğunu gösterir. Biz sonradan buraları mesken edinmiş insanlar olarak kargaların yuvalarına hürmetlerimizi sunarız.
SuB 
Karaköy gezginler, haftasonu tatilcileri, maceraperestler ve kimi zaman da akıllı kargalara ilham veren bir cennettir.